Bảng Giá

Đây là bảng giá sỉ các sản phẩm của shop: